Dzisiaj jest: 30 sierpnia 2016      
Imieniny obchodzą: Róża, Szczęsny, Benon

Sekretarz


Jadwiga Ignatowska - Zając

telefon: 76 8403 102

Sekretarz zapewnia warunki do sprawnego funkcjonowania Urzędu i wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1/ organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań i czynności podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,

2/ opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu i współpraca przy opracowaniu zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,

3/ nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu,

4/ przedstawianie nowoprzyjętych pracowników,

5/ dbanie o wygląd budynku i jego otoczenie,

6/ wprowadzanie i nadzór w Urzędzie systemów informatycznych,

7/ nadzorowanie prac nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

8/ organizowanie wyborów powszechnych, referendów i spisów,

9/ sporządzanie pisemnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców,

10/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt i regulaminów,

11/ zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów oraz terminowego załatwienia spraw obywateli,

12/ prowadzenie spraw osób skazanych i współpraca z kuratorem. Sekretarz nadzoruje bezpośrednio pracę Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej oraz Referatu Organizacyjnego.